R.I.P WHITNEY HOUSTON

Grande voz, grande diva, talento imensurável. Descanse em paz, Whitney Houston!
427425_343271949040790_276840022350650_1070346_788871728_nD4Vs-1xA-1I WILL ALWAYS LOVE YOU BY WHITNEY HOUSTON